Inscripció/Inscripciones CDP Terres Ebre 2023

Escriu el nom del amic o a de amiga amb qui t’apuntes per tindre el descompte conjunt (1200€ / 2 persones). Escriba el nombre de la oersona con quien te apuntas para tener el descuento conjunto (1200€ / 2 personas).
Se concretaran opcions i necessitats mes endavant. Se concretaran opciones y necesidades mas adelante
Opcions per facilitar en compartir vehicle / Opciones para facilitar el compartir vehículo.