Caldos minerals (2021)

Curso caldos minerals/practica.

Teoria: Elaboracions i aplicació (medicions, dosis, èpoques,…) de caldos minerals. Caldo sulfocalcic mètode en fred, enriquit per insecticida a part d’acaricid i fongicid. Agua de vidrio. Elaboració i usos Ormus. Elaboració i usos Mullants naturals. Usos Caldo bordelès.

Practica:

Elaboració d’Ormus

Elaboració d’aigua de vidre com a insecticida i larvicida

Elaboració caldo sulfocálcic en fred, medició riquesa.